Helyreigazítás!

Lapunk 2019.01.22.-én közölt ” Nehezen,de megvan” című cikkében rosszul közöltük az információkat, ezért helyreigazítást ad ki szerkesztőségünk!

Lapunk a cikkben azt állította,hogy a gázfűtéssel rendelkezők megkapták a 12 ezer forint támogatást, így 2019.01.22-én megérkezett településünkre megérkezett a tüzifa.
A megérkezett tüzifa a SZOCIÁLIS kérvényt benyujtottakhoz érkezett, nem pedig azokhoz akik nem rendelkeznek gáz fűtéssel,és ők igényelték 12 ezer forint értékben.

Balogunyom község hivatalos helyreigazítása ( módosítás nélkül )

TÁJÉKOZTATÁS
Balogunyom Község Önkormányzata nevében és képviseletében eljárva – a hiteles tájékoztatás érdekében- az alábbi információkat kívánom megosztani a település lakóival.
-Szociális tűzifa pályázaton, önkormányzatunk tavaly év végén 13+59 = 72 erdei köbméter ( két részletben kaptuk a támogatói okiratot) tüzelőanyagot nyert. Mivel szociális tűzifáról van szó, ennek szétosztását törvény és helyi rendelet szabályozza. Azok a családok igényelhették. akik 2018-ban lakásfenntartási támogatásban részesültek. Lakásfenntartási támogatásra ( röv.: LFT) azok a személyek ill. családok jogosultak, akiknél az 1 főre eső jövedelem nem érte el a 85.500 Ft-ot. Az állam felé az elszámolási határidő: 2019.04.30.

-A rezsi csökkentéssel kapcsolatos eljárás folyamatban van. Ez volt az a lehetőség, amikor a földgázra rá nem kötött háztartartások, külön nevesített tüzelőanyagot igényelhettek, 12 ezer forint értékben( fabrikett, Pb-gázpalack, fa). Balogunyomban ez 92 háztartást érint, melyre év végén átutalták az 1.104.000 Ft-ot. Ennek elköltési és elszámolási határideje : 2019.12.31. A fent nevesített tüzelőanyagokra az önkormányzatoknak beszerzést kell kiírni, ami hosszabb időt vesz igénybe, ezért ezt a fajta támogatást – településünkön- még senki nem kapta meg.

Megértésüket köszönöm!
Márfi Ernőné Kiss Anita sk.
polgármester

 Lapunk mindazoktól elnézést kér,kit megtévesztettünk információnkal!

Megértésüket köszöni : Prím Márton
Vélemény, hozzászólás?
You May Also Like

Útfelújítás

Elkezdődött a Kossuth Lajos utca felújítása. A felújítást a Stabag ZRT Általános…

Késik a csapadékvíz elvezetési projekt

2013.02.26-án készült kép.Fotó: Prím M.  Balogunyom és Sorkifalud közös projektet indított el…

Elindul a kerékpárút építése

Balogunyom – Négy évvel ezelőtt Mohos Géza 3000-nél több aláírást gyűjtőt össze a Szombathely-Balogunyom…