2013.02.26-án készült kép.
Fotó: Prím M. 

Balogunyom és Sorkifalud közös projektet indított el a csapadékvíz elvezetésére, mivel 2013-ban a hirtelen olvadások végett a csapadékot nem tudták olyan gyorsan elvezetni az árkok.  Nagyobb esőzésekkor megfigyelhetjük,hogy az árkokban áll a víz. A hivatal többször is felszólította a lakósságot,hogy tartsák tisztán a hidgyűrűket és árkokat. 

A projekt célja

Balogunyom és Sorkifalud községek elavult csapadékvíz-elvezetési rendszereinek fejlesztése. A projekt környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos, ugyanis a települések a felszín alatti vizek szempontjából kiemelten érzékeny területen találhatóak. Balogunyom ár- és belvízvédelmi szempontból erősen, Sorkifalud közepesen veszélyeztetett. Balogunyom a hatályos jogszabályok alapján a felszín alatti vizek szempontjából kiemelten érzékeny területnek minősül.
A településeken a meglévő régi csapadékvíz elvezető árkok nem tudják betölteni funkciójukat. Balogunyom település leginkább ár- és belvíz sújtotta területén az elmúlt 10 évben semmilyen csapadékvíz-gazdálkodási célú fejlesztés nem történt. Az önkormányzat kisebb karbantartási munkálatokat végzett el, saját forrásából. A hirtelen lezúduló vagy napokig tartó csapadékos időjárás esetén a szombathelyi befogadó nem képes fogadni az összegyűlt vízmennyiséget, így a település szennyvízcsatornái a mélyebb területeken felszínre hozzák a fekáliát, ami nemcsak esztétikai, de közegészségügyi szempontból is súlyos problémát jelent.
Balogunyomban a projekt által érintett utcák a Berzsenyi Dániel, a Weöres Sándor, a Váci Mihály, a Petőfi Sándor, a Bem József utcák, valamint a Radnóti Miklós és a Vörösmarty Mihály utca összekötése és a Kertész-árok, összesen mintegy 1300 méter hosszon.
Sorkifalud esetében az elmúlt évek szélsőséges, csapadékos időjárása, valamint a Sorok-patakon levonuló árhullámok visszaduzzasztó képessége miatt (3 főgyűjtő elzárása szükséges magas vízállás esetén a Sorok-pataknál) jelentős vízkárokat okozott a lehulló csapadék Sorkifalud Dömötöri településrészén. A problémát fokozza, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer műtárgyai feliszapolódtak, és eredeti szállítókapacitásuknak csak töredékét tudták biztosítani. 2014-ben a településen a Sorok patak áradása és a nagy mennyiségű hó miatt ár- és belvíz alakult ki. A Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca, valamint a Kossuth Lajos utca és a Petőfi utca találkozásánál a lakóházak veszélyeztetettsége miatt homokzsákokat kellett kihelyezni, az ingatlanok megóvása csak szivattyúzással volt megoldható. Az árokrendszer rekonstrukciója a Petőfi Sándor, Zalak, Vasút utcákat érinti, összesen közel 1500 méteren.
A fejlesztés eredményeként a két településen összesen 230 db ingatlan óvható meg az utóbbi években egyre gyakoribbá váló rendkívüli esőzések kártételeitől. A projekt így hozzájárul az ingatlanok értékének növekedéséhez, és közvetve a települések népességmegtartó-erejének javításához is.

 De miért nem készül el a projekt?

Megkérdeztük a megyei önkormányzatot is,hogy miért nem készül a projekt,hiszen weboldaluk szerint már 2019.január 31.-én el kelett volna készülnie. A választ gyorsan meg is kaptuk miszerint Sorkifalud későn nyújtotta be a vízjogi engedélyekhez szükséges kérelmet, ezért mint konzurciumi partner hátráltatja a projektet, így bizonytalan a befejezése. A vízjogi kérelmet már elindították.
Balogunyom település megkapott minden engedélyt,így már csak a közbeszerzés van hátra, de adíg nem indul meg a munka,míg Sorikfalud meg nem kapja az engedélyeket. Reméljük hamarosan meglesznek az engedélyek és elindulhat a munka. Addíg marad az árokban a víz nagy esőnél.

Tisztelt Prím Úr! Köszönjük megkeresését, melyre reagálva szeretnénk jelezni, hogy a kérdéses projekt egészének befejezése – tekintettel arra, hogy Sorkifalud Község Önkormányzata, mint konzorciumi partner esetében a vízjogi engedélyezési eljárás még nem zárult le – jelentős csúszást szenved.A Balogunyomra vonatkozó építési tevékenység esetében a közbeszerzési eljárás folyamatban van, amelyről – mint ajánlatkérő ­– Balogunyom Község Önkormányzata jogosult felvilágosítást adni.
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
H-9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

Védekezés homokzsákokkal 2013-ban .
Fotó: Prím M. 
Vélemény, hozzászólás?
You May Also Like

Útfelújítás

Elkezdődött a Kossuth Lajos utca felújítása. A felújítást a Stabag ZRT Általános…

Elindul a kerékpárút építése

Balogunyom – Négy évvel ezelőtt Mohos Géza 3000-nél több aláírást gyűjtőt össze a Szombathely-Balogunyom…

Elkészült a falunapi program

FALUNAP – 2019. JÚLIUS 19-20. Július 19. Péntek 18 óra Big Mouse…