Dr. Székely János megyéspüspök 2021. augusztus 1-jétől személyi és területi változtatásokról döntött egyházmegyénkben. 

Egyházmegyei Kitüntetések

A nyugdíjba vonuló Dr. Rátkai László esperest a Szűz Máriáról, angyalok királynéjáról nevezett pecöli apáttá, valamint a szintén nyugdíjba vonuló Harangozó Vilmos apát urat tiszteletbeli kanonokká nevezem ki.

Területi átrendezés

     A Tornyiszentmiklósi Plébániát filiává nevezem át, és a Dobri valamint a Kerkaszentkirályi Egyházközségekkel a Szécsiszigeti Plébániáhozcsatolom, mivel Tüske József atya nyugdíjba vonul.

        Kőszegszerdahely fíliát Bozsok, Cák Kőszegdoroszló és Velem községekkel elcsatolom a Kőszegi Plébániától, és Kőszegszerdahely központtal plébánia rangra emelem. Az említett új plébániának ellátását a Verbita Rendre bízom.

Plébánosi kinevezés

        Molnár János plébániai kormányzót plébánossá nevezem ki az általa ellátott Zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia élére.

        Dr. Perger Gyula atyát központi szolgálatának megtartásával aToronyi Plébániáról a Kőszegi Plébániára küldöm plébánosi minőségben,

        Haller László atyát toronyi plébánossá nevezem ki,

        utódja a Hegyfalui Plébánián Varju Gábor atya lesz.

        Zakó Jenő atyát jáki plébánossá nevezem ki, az általa ellátott Nemesbődi Plébániát pedig a Premontrei Rendre bízom, plébánosa Szár Gyula Gergely O.Praem atya lesz.

        Kőszegszerdahelyi plébánosnak Fernandes Loyd Pradeep SVD atyát nevezem ki.

        Molnár Árpád atyát felmentve kórházlelkészi szolgálata alól megbízom a Csesztregi Plébánia ellátásával,

        Páli Zoltán atyát pedig zalalövői plébánosnak nevezem ki.

        Kovács József atya a megüresedett Gellénházai Plébánia plébánosa lesz.

Plébános helyettesi és Iskolalelkészi kinevezés

        Óra Krisztián atyát a Szentgotthárdi Plébánia plébános helyettesévé és a Katolikus Iskola iskolalelkészévé nevezem ki.

Kórházlelkészi Kinevezés

        Nyisztor Krisztián atya szombathelyi kórházlelkész, és Szombathelyi Szent Márton Plébánia kisegítő lelkésze lesz, Zalaegerszegen pedig Horváth István Sándor lesz az új kórházlelkészvalamint a Zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia kisegítő lelkésze.

Kápláni Kinevezés

        Bóka Balázs atyátrómai tanulmányainak befejeztével a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébániára küldöm kápláni beosztásban.

        Tóth János atyát a Letenyei Plébániáról a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébániára helyezem át, kápláni minőségben.

Diakónusi Gyakorlat

        Rácz Ágostont a Szentgotthárdi Plébániára küldöm tízhetes diakónusi gyakorlatra, Majlát Tihamér pedig a Sárvári Plébánián kezdi meg diakónusi szolgálatát. 

Vélemény, hozzászólás?